Mé srdce kluše

Láska je bol
a bol je láska.
Tma v srdci mém se rozlévá.
Proč lávka zas pode mnou praská?
Proč žal tu je a mysl umdlévá?

Život je život
a tak to tu chodí,
den s nocí se dál potkává,
že člověk se bahnem dost často brodí,
a tíha, že ruku mu podává.

Člověk je slepý,
ač dobře vidí.
Ztráta je zisk, že nechápeš?
Člověk je člověk, tak co se divíš?
Vrátit se zpátky už nedá se.

Noc s ránem se snoubí,
konečně svítá,
v hlavě se záhy rozjasní.
Zvolna teď v sedě své chyby sčítám.
Kolem je hudba. Vše zaplaví.

Ref.: To je má duše,
         to je můj hlas,
         mé srdce kluše s radostí zas.
         Krev teče v žilách,
         lítost se smyla
         mé srdce  kluše s radostí zas.

 

(složeno snad někdy na podzim roku 2012).