Mikropohádka

 

Byl jednou jeden muž. Jednoho dne vstal a řekl: "Když někdo roste, musíš růst taky."Chvíli přemýšlel a pak se vzdálil.