Naslouchám

 

"Snad jsem vlídně sdělila,
  co jsem cítila, že sděliti mám?"                          

        "Ano. Naslouchám.
          Mám plánované dny, kdy budu sám."

 Den druhý báseň rodí se dál.
 Jak zdá se, rozplývá se lidský plán.

"V tichu noci jsem zaslechl  záchranářský vrtulník.
  Již vím, co mám dělat."

"Ba ... zachraňovat."
Však otázkou je, kdo zachránit potřebuje?

"hm ...zřejmě já sám, tím, že se nalézám."


 

3.6.2013