Proč se pořád někam rveš?

 

Co myslíš, jak cítí se býk,
kterému v žilách krev pulsuje,
jakoby poslední zápas života před sebou měl?

Přec vzdal se jásajícího davu,
všem zápasům navždy otočil se zády
a líbezným tónům postavil mohutné palisády.

Teď ve stáji stojí,
ač venku publikum stále jásá,
je v tichu, přemýšlí cože to vlastně je ta lidská krása.

Býk přece není skřivan,
jeho úkolem není lidem zpívat,
ale táhnout vůz a pluh, pomáhat množit, tvořit, šlechtit; ne plivat!

Není místo na Zemi,
které by těšilo se z jeho mnohosíly?!
Možná, že nikdo nerozumí existenci býčí víly.

Už víš jak cítí se býk,
že důležité je vnitřní naklonění.
Včera krvavou arénou žil, dnes k čisté  lásce jde s vílím zavlněním.

 

 

10.3.2014