Vesmír a pohádka

 

                Vesmír zas do dění vstupuje.
                Víš,                     on to tak rád,
                                       on to tak miluje.
V pohádkách o lásku
musí se bojovat.

Myslíš, že bez boje, nástrah a bloudění lze poznat
co je splynutí duší,                             co je souznění?
                                      Jaká by to pak pohádka byla?
                                       Zřejmě by nikoho neoslovila.

Tak vidíš,                  člověče můj drahý,                    neboj se a jdi.
                                                                       Jdi jen tam, kde jsi zván,
                                              s laskavým srdcem člověka očekáván.

                                      Vědomí sebe zas trochu sílí.
                                        To dík oné vesmírné chvíli.
                     Teď spínám ruce a skláním se jemně,
             před pohádkou Lásky.     Pohádkou Země.


 

 

1.8.2013