Sókrates

- řecký filozof, žijící v Athénách (470 až 399 př. Kr.)

Sókrates, i on je blízký mé duši, a to velmi. V jeho obličeji se zří rozvaha, moudrost, pohled soustředěný přitom vyjadřující jistou trpělivost........a co tam cítím nejvíce? Vnitřní klid, zvláštní ticho. Ticho, které často podnítí posluchače k myšlenkové aktivitě, k vyjádření se. Stejně jako dobře položená otázka. Tento muž našel své místo, své poslání na Zemi. A to naplnil vším svým bytím. Děkuji za něho i za jeho poselství, které může stále zaznívat v dílech hlavně díky jeho dvou žáků - historika Xenofónta a filozofa Platóna.
Základním principem Sókratovy filozofie i teorie výchovy bylo heslo Poznej sebe sama! Proces výchovy záležel v sebepoznávání a v mravním sebezdokonalováním. Odtud vyplývala i jeho metoda poučování. Nepodával svým posluchačům souvislý výklad, ale vedl s nimi rozhovor, v němž obratně volenými otázkami se snažil posluchače vést k tomu, aby sami dospěli k poznání pravdy. Nesprávnou odpověď neopravoval, ale dalšími otázkami přiváděl posluchače do rozporů, z nichž poznal svou chybu. Mládež považovala rozhovory se Sókratém za určitý způsob zábavy a povyražení.
Je zcela absurdní, že byl v roce 400 př.Kr. obviněn ze zločinu pohrdání bohy a kažení aténské mládeže a v roce 399 definitivně odsouzen k trestu smrti. Prostě se tehdejším mocipánům nehodil "do krámu". Sókrates přijal rozhodnutí v klidu, čímž mimo jiné také potrdil pravost své cesty, svého poslání. O čtyři a půl století se stal vzorem pro Senecu.
"Život se musí žít se zaměřením na kultivaci duše", říká Sókrates. Po bezmála dvou tisících létech tento výrok neztratil vůbec na své aktuálnosti.
Tak.

 

 Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem.

 Chudí budou chtít část majetku bohatých.
 A demokracie jim to dá.

 Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů.
 
A demokracie jim to dá.

 Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce.
 A demokracie jim to umožní.

A až zločinci nakonec demokracii ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie či oligarchie.

Sókrates