Každý den je příležitost k vlastní proměně,
každý den lze získat zkušenost
a o té zkušenosti přemýšlet,
každý den je prostor
experimentovat
,
každý den je
možné
žít tak trochu
jinak,
každý den lze
objevit nové, každý den je
šance a  ta s nocí neumírá, každý den,
každý den, každý den, každý den, každý .....


 

Říká se, že největší poklad, největší bohatství světa člověk nosí ve svém srdci. Stačí si "jen" vzpomenout. Tam někde je ukryt pravý smysl jeho života. Objevujme ho. Uvědomujme si každý nádech a výdech a život poplyne co nejpřirozeněji. Intuice - vnitřní rádce otevírá cestu k životu bez předsudků, posuzování, zatěžujícího hodnocení, činí člověka svobodnějším. 

 

Život člověka lze symbolicky nahlížet jako na život stromu. Zasadíš, pečuješ o něho, pozoruješ jak roste. Čekáš na jeho první květy, první plody. Přirozeně přichází čas sběru. Zda-li plody budou barevné, krásné, bezbarvé nebo dokonce povadlé ve svém tvaru, zda-li budou sladké, šťavnaté či trpké, tvrdé v nakousnutí, zda-li vůbec nějaké plody vyrostou?
Skrze výsledek sám pěstitel pozná kolik lásky, péče, tolerance, respektu, pochopení, píle, trpělivosti a vůle vložil do této ušlechtilé činnosti, do růstu, do jedinečného časoprostoru, ve kterém vědomě realizovaná přítomnost sehrává zásadní roli. Je důležité odpouštět těm pěstitelům, kteří zasadili strom aniž by věděli jak takový strom pěstovat, jak o něho pečovat. Nezlobme se, nikdo je to nenaučil. Oni sami nikdy nepoznali laskavého a trpělivého pěstitele, a tak činí jak umí. Každý z nás v sobě nese semínko čisté, bezpodmínečné lásky, pravdivého života.
Tak jako strom v tichu lesa mohutní do svých kořenů a do své koruny, člověk vrůstá do sebesama, skrze tělo, mysl i duši. Jen tak se může stávat celistvým, jen tak může naplňovat bezebytku své nejvyšší poslání - učení se životu na Zemi.
Je na každém z nás jak naložíme s darovaným časem života, s dary, se kterými přicházíme na svět.
Můžeme "mít" a žít v marnosti iluze o třpytivém štěstí, pozlátkem konejšit své mnohdy po generace chátrající nitro. Pravost cesty se každému z nás čas od času projevuje v propukajíicí ne-moci. Na což je nutné nazírat ze symbolického hlediska.
Můžeme "být"a trpělivě krůček za krůčkem odhalovat vlastní podstatu - stavět vnitřní struktury, odvážně čelit nástrahám, chybovat, hledat nová řešení - nové možnosti, žít vědomě vlastní události, přemýšlet v souvislostech.
Můžeme se stávat umělcem svého času bez očekávání, bez podmiňování, bez lpění.
Životní cesta je tvořivost v každém okamžiku. Darovaný časoprostor je vším možným i nemožným. Jsme staviteli vlastního chrámu. A vše zlé i dobré, krásné i ošklivé, voňavé i zapáchající, zdařené i poškozené nás formuje jedinečným způsobem.

 

A jako strom může každý člověk růst do země i do nebe.
Může se proměňovat vším co žije do
krásy, lásky, přátelství,
vnitřní jednoty,
lidství.

Nabízím služby v oblasti osobního rozvoje - www.tatao.cz/doprovazena-pout/ a v oblasti oděvní tvorby, více zde www.tatao.cz/moje-prace/