Říká se, že největší poklad, největší bohatství světa člověk nosí ve svém srdci. Stačí si "jen" vzpomenout. Tam někde je ukryt pravý smysl jeho života. Objevujme ho. Uvědomujme si každý nádech a výdech a život poplyne co nejpřirozeněji. Intuice - vnitřní rádce otevírá cestu k životu bez předsudků, posuzování, zatěžujícího hodnocení, činí člověka svobodnějším.