Malebná cestička do Kolowrat aneb bosou nohou

 
To zase bylo září 2015. Po dlouhé době jsem navštívila svou přítelkyni Leničku. Přespala jsem a na druhý den ráno, po lehké snídani, vyrazila celá natěšená z Uhříněvsi do Kolowrat. Jen co jsem vyšla ke stromům zula jsem si boty a štrádala si cestou necestou bosou nožkou. Bylo to úžasné. Navíc cestička vede kolem Říčanského potoka, a tak mi nic nebránilo si tu a tam nožky nořit do vody, příjemně si je chladit, rozvolňovat. 
 
Dovolte si prožít jeden pohádkový den v lesíku zvaném Prknovka. Až projdete álejí uvidíte veliký strom jak láká vylézt do jeho koruny. Vylezla jsem. Zkuste to taky.
 
Když si cestou lehnete do trávy možná, že uvidíte podobný obraz.