Vladař aneb kouzlení s Mateřídouškou

 
Psal se rok 2013. V tomto roce jsem dokončila vysokoškolské studium, zamilovala se, byla odmítnuta, Emoce byly na pochodu. Ale především byl to rok, kdy jsem se zcela otevřela toulání se krajinou, kdy jsem pocítila, že mi to pomáhá zvládat velmi silné emoční stavy, rozladěnost, rozkolísanost, pochybování o vlastní existenci. 
Někdy v srpnu jsem se vydala na horu Vladař (Karlovarský kraj, v těsné blízkosti Žlutic). Cestou na kopec jsem objevila nádherné místo, kde rostla Mateřídouška. Něco mi říkalo: "sbírej". Já poslechla a sbírala. Když jsem se vracela hledala jsem to místo marně. Po mateřídoušce jakoby se zem slehla.
 
Jak zní ponaučení?
"TEĎ se nabízí bohatství."
 
V té době se zrodila báseň Když tělo tě mučí