Užitečné odkazy

 

<iframe src="prehravac.rozhlas.cz/audio/3629788/embedded" scrolling="no" style="border:none;height:160px;width:100%;overflow:hidden"></iframe>

 

Okem boha Hóra - tento 10-dílný dokument Vás bude v mnohém inspirovat, lecčím podn

ěcovat a také konfrontovat se samým sebou.

Krátká ukázka:

Hórus symbolizuje moment zmrtvýchvstání, osvícení a nesmrtelnosti, konec materiálních omezení, okamžik, kdy spatříme všechny prožité životy a navždy si uchováme získané vědomosti.

Nauka kněží potvrzuje, že člověk musí projít mnoha životy, aby se nakonec dopracoval k takovému stavu mysli, ve kterém pochopí smysl své existence a existence fundamentálních sil Vesmíru. Toto prozření jeho duše spolu se zkušenostmi ze všech jeho životů dovede člověka do stavu harmonie, kdy se uvolní od koloběhu reinkarnací a omezení hmoty.

Tento okamžik nastane, když se naučí respektovat vše živé, když pochopí, že vše co se děje je dokonalé a přináší klid i harmonii, když se naučí uchovávat vysokou hladinu energie a rozhodne se ji celou věnovat na hledání boha v jednom jediném životě. Když dosáhne této hladiny a rozhodne se pokračovat ve zdokonalování se může otevřít bránu k Hórovi, transformaci , umožňující opustit neustálý koloběh reinkarnací.

Hórus představuje triumf světla nad temnotou, překonání zvířecí podstaty člověka, konec materiálních omezení, definitívní odklonění od ignorance k moudrosti, dimenzi, kerá nás vynáší ještě výše v hierarchii Vesmíru. (1. díl dokumentu odkaz níže)

www.youtube.com/watch?v=siYzxW0C-Wg

 

--------------------------------------

TAO-TE-ŤING - nový český překlad Viktora Horáka

 

1. Co je Tao

Ani ten nejlepší výklad není samotné Tao.
Ani to nejlepší jméno jej nevystihuje.
Jen nepojmenované je reálné.
Pojmenování vytváří jednotlivé oddělené věci.
Bez touhy, vidíš jejich samotnou podstatu.
Chycen v touze, vidíš jen jejich povrch.
Intelektuálními úvahami zahlédneme jen projevy,
avšak bez myšlení můžeme Tao zažít.
Zdroj podstaty i jejích projevů je stejný,
realita má však mnoho matoucích forem.
Tento společný zdroj nazývám největším mystériem,
branou k podstatě všeho.


Celý překlad zde www.bonalingua.cz/tao/tao-te-ting-cesky-preklad-kapitol-1-9.html#8